Automation

Forskellige kunder, forskellige behov, udfordringer for processer, sikkerhed og driftsøkonomi varierer fra virksomhed til virksomhed. Selv små forskelle fører til meget forskellige prioriteringer hos ledelse, teknikere, ejere og brugere. Forbedring af konkurrenceevnen gennem produktionsoptimering, der er en af de ting vi lægger stor vægt på.

420 header-3-compressed

 

SCADA og HMI løsninger

Drift, kontrol og vedligehold af procesanlæg kræver overblik og koordinering. elkas udvikler løsninger som tilgodeser de forskellige ønsker der er for betjening af anlæggene.


Dataopsamlings og rapporteringsløsninger

elkas udvikler dataopsamlingsløsninger baseret på kendte produkter og teknologier. Specielt dataopsamling  med henblik på overholdelse af 21 CFR part  11 og senere validering i henhold til GAMP 4 eller 5. Det være sig løsninger med eller uden certificering, fremstilling af kunderelaterede rapportløsninger m.m.

Enhver opgave vil have udgangspunkt i en forundersøgelse af kundens funktionsbeskrivelse af opgaven, samt de krav der vil være til hardware og software.

process2process3


Udvikling af PLC, DCS og PC applikationer

Uanset branche – det være sig den pharmaceutiske -, fødevare- eller anden produktionsindustri – så spiller styring af procesanlæggene en central rolle.

Hurtig og præcis justering af processen, så som temperatur, tryk eller andre kritiske parametre der er nødvendig for at overholdelse af strenge hygiejniske -, dokumentationsmæssige - og myndigheds krav.

copa

Udvikling af MES løsninger

Når fysisk produktion skal måles, dokumenteres og optimeres, er det nødvendigt at foretage tidsmålinger, dels for at kunne måle på komponent niveau, på tværs af produktionsenheder og produktionslinjer, for at kunne reagere inden der opstår et uforudset stop.

Ligeledes registrering af tilrådighedsgraden, effektivitet og kvalitet, så diagnosticering af processen muliggøres. Elkas tilvejebringer datagrundlag for optimering af produktionskapaciteten.